Oznam: otvorenie rybárskych revírov

Všetky rybárske revíry SRZ MsO Šaľa a to : Hlavný kanál Csóványos, číslo revíru 2-0680-1-1 Mŕtve rameno Neded Kopola, číslo revíru 2-0860-1-1 Mŕtve rameno Vizállás, číslo revíru 2-2500-1-1 Mŕtve rameno Amerika III., číslo revíru 2-2400-1-1 Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II., číslo revíru 2-2560-1-1 Štrkovisko Kráľová nad Váhom, číslo revíru 2-3550-1-1 Mŕtve rameno Šúgo Selice, číslo revíru 2-2470-1-1 sa otvárajú... Čítať viac

Vypustenie VN Kráľová – Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na rybárskom revíri VN Kráľová a Váh č. 3

 

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov, že v súlade s §15, ods. 1 písm. c) zákona č. 216/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, platí od 28.09. 2022 do 24.10.2022 na rybárskom revíri č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 zákaz lovu rýb z dôvodu nahromadenia rýb pri mimoriadnej udalosti (zníženie hladiny vodnej nádrže pod minimálnu prevádzkovú hladinu z dôvodu revízie VD Kráľová).

 

Účel vypustenia VN Kráľová

– kontrola technického stavu opevnenia hrádzi zdrže,

– kontrola technického stavu trvalo zatopených priestorov v oblasti stupňa vodnej stavby,

– kontrola dobývacieho priestoru v zdrži KaŠ Zlaté Moravce,

– realizovanie súboru špeciálnych geofyzikálnych meraní v oblasti skládky hradiacich konštrukcií pre vtoky VE a v oblasti blízkeho kontaktu pravého vtokového krídla VE so zemným násypom

 

Výbor SRZ MsO Šaľa