Oznam: ZÁKAZ  LOVU

NA RYBNÍKOCH SRZ MsO : Štrkovisko Kráľová NV, číslo revíru : 2-3550-1-1, rybníky Tehelňa Žihárec I. II., číslo revíru : 2-2560-1-1,  Kopola Neded, číslo revíru : 2-0860-1-1, Amerika III., číslo revíru : 2-2400-1-1, Vízállas, číslo revíru : 2-2500-1-1, Šúgo Selice, číslo revíru : 2-2470-1-1 OD 03.10.2019 DO 18.10.2019. LOV  POVOLENÝ OD 00:00 - 19.10.2019

Naše revíry

Rybolovné revíry organizácie
 
Číslo revíru Rozloha Názov revíru Webstránka
2-4370-1-1 300 Rieka Váh č.2  
2-0680-1-1 8,0 Kanál Csoványos - fotogaléria  
2-0860-1-1 5,0 Jazero Neded Kopola  
2-2500-1-1 7,2 Rybník Vízállás www.srztrnovec.sk
2-2400-1-1 3,2 Amerika III. www.srztrnovec.sk
2-2560-1-1 4,68 Rybníky Tehelňa Žihárec I.,II.  
2-3550-1-1 4,54 Štrkovisko Kráľová nad Váhom  
2-2470-1-1 1,5 Šúgo Selice  

 

Chovné rybníky a vodné toky - lov zakázaný !
 
Číslo revíru Rozloha Názov revíru Webstránka
2-2480-1-2 0,7 Rybník Vermek Trnovec www.srztrnovec.sk
2-2420-1-2 3,2 Kanál Dlhá /Potok Zájarčie /  
2-2540-1-2 1,0 Rybníky Malá a Kurtagyὔri Kopola, Neded  
2-2560-1-2 0,21 Rybník Tehelňa  Žihárec III.  

 

Zákaz lovu rýb od 01.12. do 15.03.:

- Zimovisko rýb na Váhu

- Zátoka pod VD Kráľová

V zátoke pod telesom hrádze od ústia kanála po začiatok betónovej cesty na ľavej strane /od Šoporne/