Oznam: Otvorenie Hlinisko-Malý bikáš

Výbor SRZ MsO Šaľa oznamuje členom, že Hlinisko-Malý bikáš, číslo revíru 2-2441-1-1 v katastri obce Selice bude otvorený od 01.07.2020  00:00 hod. z dôvodu ochorenia rýb ( patologických zmien na koži a črevnej sliznici)  bolo potrebné  aplikovať  medikovanú kŕmnu zmes.

Fotogaléria

 

Upratali sa vnútorné priestory rybárskeho domu, v Trnovci NV. Popilil sa odlomený konár s vŕby na pobreží rybníka a pokosilo sa pobrežie rybníka. Brigády sa zúčastnilo 10 členov.

 

Brigáda Amerika III. - kontrola tesnosti a funkčnosti uzatváracieho hradidla na korune hrádze na napájacom potrubí rybníka Amerika III., dňa 28.06.2020. Kontrolu sponzorský vykonali členovia potápačského Klubu AMFORA Šaľa pod vedením p. Vladimíra Slišku. Výbor SRZ MsO Šaľa aj touto cestou ďakujeme za vykonané práce

 

Družstvo bolo zložené z pretekárov : Tuška Zdenko, Papp Alexander, Rashman Emil, Šimko Jozef a v druhom kole Eva Cibulková.

 

V dňoch 27. – 28.04.2019 sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v kategórii VETERÁNI a MASTERS. Veteráni LRU – plávaná. Miesto konania : športový rybník Bytča - Hrabové. Na majstrovstvách SR bolo 7 súťažiach, p. Miroslav Janek z našej SRZ MsO sa umiestnil na II. mieste a stal sa vicemajstrom SR. Podujatie finančne podporilo Mesto Šaľa. Výbor SRZ MsO a p. Janek ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú podporu.

 

- pokosenie pobrežia rybníka Vermek,
- vyčistenie odtokových žľabov a pozametanie lístia na streche rybárskeho domu,
- výmena starých vchodových dverí na terase rybárskeho domu,
- upratanie a odvoz stavebného odpadu a lístia na separčný dvor.

 

Zarybnenie kaprom K-2 a amurom bielym dvojročným Ab-2, dňa 15.10.2019. Kapor K -2 Štrkovisko Kráľová nad Váhom 530 kg, Amerika III. 350 kg, Vízállas 350 kg, Tehelňa I.,II. 200 kg. Amur biely dvojročný Ab - 2 Váh Šaľa 500 kg

 

Štrkovisko Kráľová NV 1215 kg, Amerika III. 100 kg, Vízállás 100 kg, Malý bikáš 300 kg, Šúgo 50 kg, Tehelňa Žihárec I.II. 1570 kg, Kopola Neded 1050 kg, Váh Selice 350 kg a Váh Šaľa 400 kg.

 

Dňa 07.09.2019 sa konalo kŕmenie na revíroch  Amerika III. ,Vermek a Vízállas. Použité bolo krmivo od nášho člena o množstve 600 kg. Zúčastnení : Tomaš Gyepes.  Miroslava Schneiderova a Tibor Eremias, ktorý sponzorsky dal krmivo  ako aj vozidlo s prívesom. Výbor SRZ MsO Šaľa aj touto cestou mu ďakuje za krmivo ako aj všetkým za aktívny prístup.

 

Dňa 16.júna 2019 sa v náhradnom termíne z dôvodu zvýšenej hladiny rieky
Váh v pôvodnom termíne na Šalianskej strane Váhu konali rybárske
preteky pre deti a mládež do 15 rokov, spojené s oslavou dňa detí. Preteky
organizovalo SRZ MsO Šaľa v spolupráci s Mestom Šaľa. Prišlo 46 detí
a cca 50 dospelých zo Šale a okolitých obcí. Komu ako sa darilo sledovali
Peter a Miroslav Hollý. 34 deťom sa podarilo uloviť ryby.
1. Miesto- Natália Hátašová /najťažšia ryba kapor 1560 g/
2. Miesto - Olívia Janeková /najťažší súčet ulovených rýb 4550 g/
3. Miesto - Michal Pospiš /najťažší súčet ulovených rýb 3635 g/
Lovila sa prevažne belička, občas pleskáč, plotica,  kapor, dokonca jedna šťuka
1300 g. Po odvážení rybičky pustili späť do Váhu. Každé dieťa dostalo
medailu, darček a odfotilo sa s organizátormi pretekov. Podujatie
s niekoľkoročnou tradíciou finančne podporilo Mesto Šaľa. Zúčastnené deti
spolu so svojimi rodičmi a výborom SRZ MsO ďakujú Mestu Šaľa za
poskytnutú finančnú podporu.

 

Dňa 31.3. 32019 sa na rybníku Amerika lll. konalo triedenie a odvoz odpadu z rozmiestnených košov. Spolu bolo vytriedených 1200 L plastov, plechoviek a 400 L komunálneho odpadu. OO Trnovec nad Váhom žiada všetkých rybárov, aby si plastové flaše a plechovky odniesli domov po ukončení lovu a prispeli tak k čistote v okolí rybníka.

 

Dňa 20.10.2018 bola spoločná brigáda OO Šaľa a OO Kráľová nad Váhom na čistenie brehu Váhu. Breh Váhu sa čistil od prvého tankového prejazdu po teleso VN Králová nad Váhom. Boli vyzbierané odpadky o hmotnosti 380 kg !

 

- Štrkovisko Kráľová nad Váhom 200 kg
- Váh č. 2 - 500 kg
- Tehelňa Žihárec 200g
- Kopola Neded 1200 kg
- Amerika III. Trnovec nad Váhom 200 kg
- Malý bikáš Selice 100 kg

 

V dňoch 22. - 23. septembra 2018 sa na pretekárskej dráhe pod obcou Trnovec nad Váhom, na rev. číslo 2-4370-1-1, Váh č.2 uskutočnili Celoštátne postupové preteky 1.LIGA LRP-P. Na pretekoch sa zúčastnilo 12 družstiev, za každé družstvo pretekali štyria pretekári. Za družstvo žien pretekalo sedem pretekárok.

 

V dňoch 24. -26.8.2018 sa konali 25. Majstrovstvá sveta žien v LRU-P v  Polskom meste Wroclav. Radou SRZ Žilina bolo nominované 6 členné družstvo žien, aby reprezentovali Slovensko, spolu so štátnym trénerom, jeho asistentom a ďalší štyria pomocníci. Z Mestskej organizácie SRZ Šaľa bola nominovaná p. Eva Cibulková a p. Ivan Cibulka.

Majstrovstvá sveta sa konali na odtokovom ramene rieky Odry. Samotný päť dňovýtréning naznačoval, že lov rýb bude obtiažny. Skúšali sa rôzne druhy lovu malých aj veľkých rýb, no darilo sa len priemerne. Výsledne družstvo žien obsadilo na Majstrovstách sveta 13. miesto. Eva Cibulková za jednotlivcov skončila na 39. mieste. Reprezentácia je finančne náročná. Preto SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka požiadali Mesto Šaľa o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta. Mesto Šaľa poskytlo finančnú dotáciu. SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú dotáciu.

 

Dňa 2.júna 2018 sa na Šalianskej strane Váhu konali rybárske preteky pre deti a mládež do 15 rokov, spojené s oslavou dňa detí. Preteky organizoval SRZ MsO Šaľa v spolupráci s Mestom Šaľa. Prišlo 52 detí zo Šale a okolitých obcí. Komu ako sa darilo sledovali Peter a Miroslav Hollý. Na preteky sa prišiel pozrieť aj primátor Šale p. Jozef Belický. Súťažili sa v dvoch kategóriach – najväčšia ryba a najviac ulovených rybičiek. Najväčšiu rybu, 600 gramového kapra ulovila Veronika Žolnaiová. Alex Forro ulovil ryby s celkovou hmotnosťou 2 085 gramov. Po odvážení rybičky pustili späť do Váhu. Každé dieťa dostalo medailu, darček a odfotilo sa s organizátormi pretekov. Podujatie s niekoľkoročnou tradíciou finančne podporilo mesto Šaľa. Zúčastnené deti spolu so svojimi rodičmi a výborom SRZ MsO ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú
dotáciu.

 

Dňa 7.5.2018 sa na rybníku Amerika III uskutočnila v spolupráci so Základnou školou v Trnovci nad Váhom prednáška pre deti z družiny. Prednáška bola zameraná na oboznámenie detí s históriou úseku Váhu, kde sa rybník nachádza s okolitou prírodou a živočíchmi žijúcimi v okolí rybníka a druhmi rýb,ktoré sa v rybníku nachádzajú.Po prednáške sa deťom ukázali najbežnejšie spôsoby lovu rýb,používané náradie na lov a vysvetlilo sa im ako sa má s ulovenou rybou zaobchádzať,aby sa jej neublížilo. Po prednáške a praktických ukážkach sa deti srdečne poďakovali.

 

V dňoch 26 -27.08.2017 sa uskutočnili - 24. Majstrovstvá sveta žien 2017
v LRU plávaná v Szolnoku - Maďarsko. SRZ RADA Žilina nominovala na
Majstrovstvá sveta žien 11 členné reprezentačné družstvo. Z 11 členného
družstva boli dvaja členovia našej SRZ MsO a to :

 

- p. Eva Cibulková, štvornásobná majsterka Slovenska ( r.2010 – 2013,
2017) a víťazka ženskej ligy v LRU plávaná. V roku 2014 bola druhá na
Majstrovstvách Slovenska v LRU plávaná.


- a p. Ivana Cibulku, za asistenta trénera reprezentačného družstva na
Majstrovstvách sveta žien 2017.


Na Majstrovstvách sveta žien 2017 v LRU plávaná sa zúčastnilo 17
družstiev, p. Cibulková sa umiestnila ako 13 v jednotlivcoch na 24. MSŽ
v RLU plávaná , družstvo zo Slovenska sa umiestnilo na 7 mieste.
Reprezentácia je finančne náročná. Preto p. Cibulková a p. Cibulka
ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú dotáciu z rozpočtu mesta.

 

Pretekov sa zúčastnilo 54 detí.
I. miesto vyhral - Bujko Francsesko, ulovil kapra 52 cm, váha 1,91 kg.
II. miesto vyhral - Lakatos Bruno, ulovil kapra 48 cm, váha 1,62 kg.
III. miesto vyhral - Kružlík Adam, lovil bielu rybu, ulovil 3,48 kg.

 

Pri kontrolnom výlove,bolo ulovených udicami a čereňom
Amur biely
Šťuka severská
Karas striebristý
Kapor rybničný
Lieň sliznatý

Všetky ryby po kontrole zdravotného stavu boli vrátené späť do rybníka.
Na rybách neboli viditeľné žiadne známky ochorenia.
Dobrý zdravotný stav aj po veľmi tuhej zime je pravdepodobne aj vysledkom celoročného kŕmenia a starostlivosti o rybiu populáciu v tomto chovnom rybníku

 

V dňoch 26. až 28. augusta 2016 sa uskutočnili „ 23. Majstrovstvá sveta žien v LRU plávana v Španielskom Meride „. SRZ RADA Žilina nominovala na Majstrovstvá sveta žien šesť členné reprezentačné družstvo, trénera a kapitána družstva. Z našej MsO SRZ sa zúčastnili dvaja členovia:
-p. Eva Cibulková, trojnásobná majsterka Slovenska ( r. 2010-2013) a víťazka ženskej ligy v LRU plávana. V rokoch 2014 a 2016 bola druhá na Majstrovstvách Slovenska v LRU plávana.
- a p. Ivan Cibulka, kapitán reprezentačného družstva.
Lovil sa hlavne karas a kapor, na rieke.
Reprezentácia je finančne náročná. Preto SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka požiadali Mesto Šaľa o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta. Mesto Šaľa nám poskytlo finančnú dotáciu. SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú dotáciu.
Na Majstrovstvách sveta žien 2016 sa družstvo zo Slovenska umiestnilo na 15 mieste.

 

Kopola Neded
- K-3 900 kg
- K-2 600 kg

Štrkovisko Kráľová nad Váhom
- K-3 860 kg
- K-2 600 kg

Tehelňa I.,II.,III. Žihárec
- K-3 350 kg
- K-2 820 kg

Amerika III. Trnovec nad Váhom
- K-2 400 kg

Vízállás Trnovec nad Váhom
- K-2 400 kg

Váh č.2
Selice - K-3 350 kg
Šaľa - K-3 1000 kg
Šaľa - K-2 2000 kg

 

Amur 2-3

Kopola Neded 100 kg
Vízállas Trnovec nad Váhom 30 kg

Šťuka 1
Tehelňa I.-II. Žihárec 45 kg
Amerika III. Trnovec nad Váhom 30 kg
Šúgo Selice 35 kg

 

Výlov sa uskutočnil dňa 31.10.2015.
Vylovili sa hlavne šťuky, lieň, karas, jalec.
Celkový počet vylovených rýb 285 ks
Váha 251 kg
Hodnota vylovených rýb 920 EUR
Miesto nasadenia ( vypustenia ) rýb Váh č.2, číslo rev. 2-4370-1-1.

 

V dňoch 22 -23.08.2015 sa uskutočnili „ Majstrovstvá sveta žien 2015 v LRU plávaná v Belgicku. SRZ RADA Žilina nominovala na Majstrovstvá sveta žien 11 členné reprezentačné družstvo. Z 11 členného družstva boli dvaja členovia našej SRZ MsO a to :


- p. Eva Cibulková, trojnásobná majsterka Slovenska ( r.2010 – 2013) a víťazka ženskej ligy v LRU plávaná. V roku 2014 bola druhá na Majstrovstvá Slovenska v LRU plávaná.
- a p. Ivana Cibulku, za asistenta trénera reprezentačného družstva na Majstrovstvách sveta žien 2015.
Reprezentácia je finančne náročná. Preto p. Cibulková a p. Cibulka ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú dotáciu z rozpočtu mesta.


Na Majstrovstvách sveta žien 2015 sa zúčastnilo 17 družstiev a z toho družstvo zo Slovenska sa umiestnilo na 9 mieste.