Oznam: Mimoriadna členská schôdza

Viac informácií...

Fotogaléria

 

Dňa 07.09.2019 sa konalo kŕmenie na revíroch  Amerika III. ,Vermek a Vízállas. Použité bolo krmivo od nášho člena o množstve 600 kg. Zúčastnení : Tomaš Gyepes.  Miroslava Schneiderova a Tibor Eremias, ktorý sponzorsky dal krmivo  ako aj vozidlo s prívesom. Výbor SRZ MsO Šaľa aj touto cestou mu ďakuje za krmivo ako aj všetkým za aktívny prístup.

 

Dňa 31.3. 32019 sa na rybníku Amerika lll. konalo triedenie a odvoz odpadu z rozmiestnených košov. Spolu bolo vytriedených 1200 L plastov, plechoviek a 400 L komunálneho odpadu. OO Trnovec nad Váhom žiada všetkých rybárov, aby si plastové flaše a plechovky odniesli domov po ukončení lovu a prispeli tak k čistote v okolí rybníka.

 

Dňa 20.10.2018 bola spoločná brigáda OO Šaľa a OO Kráľová nad Váhom na čistenie brehu Váhu. Breh Váhu sa čistil od prvého tankového prejazdu po teleso VN Králová nad Váhom. Boli vyzbierané odpadky o hmotnosti 380 kg !

 

- Štrkovisko Kráľová nad Váhom 200 kg
- Váh č. 2 - 500 kg
- Tehelňa Žihárec 200g
- Kopola Neded 1200 kg
- Amerika III. Trnovec nad Váhom 200 kg
- Malý bikáš Selice 100 kg

 

V dňoch 22. - 23. septembra 2018 sa na pretekárskej dráhe pod obcou Trnovec nad Váhom, na rev. číslo 2-4370-1-1, Váh č.2 uskutočnili Celoštátne postupové preteky 1.LIGA LRP-P. Na pretekoch sa zúčastnilo 12 družstiev, za každé družstvo pretekali štyria pretekári. Za družstvo žien pretekalo sedem pretekárok.

 

V dňoch 24. -26.8.2018 sa konali 25. Majstrovstvá sveta žien v LRU-P v  Polskom meste Wroclav. Radou SRZ Žilina bolo nominované 6 členné družstvo žien, aby reprezentovali Slovensko, spolu so štátnym trénerom, jeho asistentom a ďalší štyria pomocníci. Z Mestskej organizácie SRZ Šaľa bola nominovaná p. Eva Cibulková a p. Ivan Cibulka.

Majstrovstvá sveta sa konali na odtokovom ramene rieky Odry. Samotný päť dňovýtréning naznačoval, že lov rýb bude obtiažny. Skúšali sa rôzne druhy lovu malých aj veľkých rýb, no darilo sa len priemerne. Výsledne družstvo žien obsadilo na Majstrovstách sveta 13. miesto. Eva Cibulková za jednotlivcov skončila na 39. mieste. Reprezentácia je finančne náročná. Preto SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka požiadali Mesto Šaľa o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta. Mesto Šaľa poskytlo finančnú dotáciu. SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú dotáciu.

 

Dňa 2.júna 2018 sa na Šalianskej strane Váhu konali rybárske preteky pre deti a mládež do 15 rokov, spojené s oslavou dňa detí. Preteky organizoval SRZ MsO Šaľa v spolupráci s Mestom Šaľa. Prišlo 52 detí zo Šale a okolitých obcí. Komu ako sa darilo sledovali Peter a Miroslav Hollý. Na preteky sa prišiel pozrieť aj primátor Šale p. Jozef Belický. Súťažili sa v dvoch kategóriach – najväčšia ryba a najviac ulovených rybičiek. Najväčšiu rybu, 600 gramového kapra ulovila Veronika Žolnaiová. Alex Forro ulovil ryby s celkovou hmotnosťou 2 085 gramov. Po odvážení rybičky pustili späť do Váhu. Každé dieťa dostalo medailu, darček a odfotilo sa s organizátormi pretekov. Podujatie s niekoľkoročnou tradíciou finančne podporilo mesto Šaľa. Zúčastnené deti spolu so svojimi rodičmi a výborom SRZ MsO ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú
dotáciu.

 

Dňa 7.5.2018 sa na rybníku Amerika III uskutočnila v spolupráci so Základnou školou v Trnovci nad Váhom prednáška pre deti z družiny. Prednáška bola zameraná na oboznámenie detí s históriou úseku Váhu, kde sa rybník nachádza s okolitou prírodou a živočíchmi žijúcimi v okolí rybníka a druhmi rýb,ktoré sa v rybníku nachádzajú.Po prednáške sa deťom ukázali najbežnejšie spôsoby lovu rýb,používané náradie na lov a vysvetlilo sa im ako sa má s ulovenou rybou zaobchádzať,aby sa jej neublížilo. Po prednáške a praktických ukážkach sa deti srdečne poďakovali.

 

V dňoch 26 -27.08.2017 sa uskutočnili - 24. Majstrovstvá sveta žien 2017
v LRU plávaná v Szolnoku - Maďarsko. SRZ RADA Žilina nominovala na
Majstrovstvá sveta žien 11 členné reprezentačné družstvo. Z 11 členného
družstva boli dvaja členovia našej SRZ MsO a to :

 

- p. Eva Cibulková, štvornásobná majsterka Slovenska ( r.2010 – 2013,
2017) a víťazka ženskej ligy v LRU plávaná. V roku 2014 bola druhá na
Majstrovstvách Slovenska v LRU plávaná.


- a p. Ivana Cibulku, za asistenta trénera reprezentačného družstva na
Majstrovstvách sveta žien 2017.


Na Majstrovstvách sveta žien 2017 v LRU plávaná sa zúčastnilo 17
družstiev, p. Cibulková sa umiestnila ako 13 v jednotlivcoch na 24. MSŽ
v RLU plávaná , družstvo zo Slovenska sa umiestnilo na 7 mieste.
Reprezentácia je finančne náročná. Preto p. Cibulková a p. Cibulka
ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú dotáciu z rozpočtu mesta.

 

Pretekov sa zúčastnilo 54 detí.
I. miesto vyhral - Bujko Francsesko, ulovil kapra 52 cm, váha 1,91 kg.
II. miesto vyhral - Lakatos Bruno, ulovil kapra 48 cm, váha 1,62 kg.
III. miesto vyhral - Kružlík Adam, lovil bielu rybu, ulovil 3,48 kg.

 

Pri kontrolnom výlove,bolo ulovených udicami a čereňom
Amur biely
Šťuka severská
Karas striebristý
Kapor rybničný
Lieň sliznatý

Všetky ryby po kontrole zdravotného stavu boli vrátené späť do rybníka.
Na rybách neboli viditeľné žiadne známky ochorenia.
Dobrý zdravotný stav aj po veľmi tuhej zime je pravdepodobne aj vysledkom celoročného kŕmenia a starostlivosti o rybiu populáciu v tomto chovnom rybníku

 

V dňoch 26. až 28. augusta 2016 sa uskutočnili „ 23. Majstrovstvá sveta žien v LRU plávana v Španielskom Meride „. SRZ RADA Žilina nominovala na Majstrovstvá sveta žien šesť členné reprezentačné družstvo, trénera a kapitána družstva. Z našej MsO SRZ sa zúčastnili dvaja členovia:
-p. Eva Cibulková, trojnásobná majsterka Slovenska ( r. 2010-2013) a víťazka ženskej ligy v LRU plávana. V rokoch 2014 a 2016 bola druhá na Majstrovstvách Slovenska v LRU plávana.
- a p. Ivan Cibulka, kapitán reprezentačného družstva.
Lovil sa hlavne karas a kapor, na rieke.
Reprezentácia je finančne náročná. Preto SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka požiadali Mesto Šaľa o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta. Mesto Šaľa nám poskytlo finančnú dotáciu. SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú dotáciu.
Na Majstrovstvách sveta žien 2016 sa družstvo zo Slovenska umiestnilo na 15 mieste.

 

Kopola Neded
- K-3 900 kg
- K-2 600 kg

Štrkovisko Kráľová nad Váhom
- K-3 860 kg
- K-2 600 kg

Tehelňa I.,II.,III. Žihárec
- K-3 350 kg
- K-2 820 kg

Amerika III. Trnovec nad Váhom
- K-2 400 kg

Vízállás Trnovec nad Váhom
- K-2 400 kg

Váh č.2
Selice - K-3 350 kg
Šaľa - K-3 1000 kg
Šaľa - K-2 2000 kg

 

Amur 2-3

Kopola Neded 100 kg
Vízállas Trnovec nad Váhom 30 kg

Šťuka 1
Tehelňa I.-II. Žihárec 45 kg
Amerika III. Trnovec nad Váhom 30 kg
Šúgo Selice 35 kg

 

Výlov sa uskutočnil dňa 31.10.2015.
Vylovili sa hlavne šťuky, lieň, karas, jalec.
Celkový počet vylovených rýb 285 ks
Váha 251 kg
Hodnota vylovených rýb 920 EUR
Miesto nasadenia ( vypustenia ) rýb Váh č.2, číslo rev. 2-4370-1-1.

 

V dňoch 22 -23.08.2015 sa uskutočnili „ Majstrovstvá sveta žien 2015 v LRU plávaná v Belgicku. SRZ RADA Žilina nominovala na Majstrovstvá sveta žien 11 členné reprezentačné družstvo. Z 11 členného družstva boli dvaja členovia našej SRZ MsO a to :


- p. Eva Cibulková, trojnásobná majsterka Slovenska ( r.2010 – 2013) a víťazka ženskej ligy v LRU plávaná. V roku 2014 bola druhá na Majstrovstvá Slovenska v LRU plávaná.
- a p. Ivana Cibulku, za asistenta trénera reprezentačného družstva na Majstrovstvách sveta žien 2015.
Reprezentácia je finančne náročná. Preto p. Cibulková a p. Cibulka ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú dotáciu z rozpočtu mesta.


Na Majstrovstvách sveta žien 2015 sa zúčastnilo 17 družstiev a z toho družstvo zo Slovenska sa umiestnilo na 9 mieste.