Oznam: Výbor SRZ MsO v Šali Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu

Výbor SRZ MsO v Šali Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 5 júna 2022 ( v nedeľu) o 8,30 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Šali. Viac informácií...

Fotogaléria

 

Dňa 26.3.2022 sa vykonala náhradná výsadba na  pobreží lovného revíru Hlinisko Malý bikáš, bolo vysadených 50 ks sadeníc Buka lesného (lat. Fagus sylvatica) ako náhradná výsadba za odstránené krovinaté porasty na lovnom revíry Mŕtve rameno Vízállás.

 

V sobotu 26.3.2022 sa uskutočnila brigáda na lovnom revíry Mŕtve rameno Amerika III. Brigády sa zúčastnilo 13 členov. Počas brigády sa položili neresové hniezda pre zubáče, vykonalo sa vápnenie celej plochy rybníka pomocou člna, násada rýb sa prikŕmila kvalitným granulovaným krmivom určeným pre rýchlejší návrat kondície rýb a podporu imunitného systému. Na pobreží sa na stromoch orezali letorasty z minulého roka, z privezeného štrkopiesku sa čiastočne opravili prístupové cesty. Na voľných plochách okolo revíru sa vysadilo 50 ks sadeníc Buka lesného ( lat. Fagus sylvatica) ako náhradná výsadba za krovinaté porasty, ktoré boli odstránené na pobreží nášho lovného revíru Mŕtve rameno Vízállás pri redukcii krovinatého pásu na pobreží, ako bolo uložené v Rozhodnutí Okresného úradu Odboru životného prostredia v Šali.

 

Štrkovisko Kráľová nad Váhom 1200 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II. 800 kg
Mŕtve rameno Amerika III. Trnovec nad Váhom 800 kg
Mŕtve rameno Vizállás 400 kg

 

V dňoch 4.až 9. októbra 2021 sa uskutočnili Majstrovstvá sveta veteránov Masters a postihnutých v Radeče Slovinsko. Na Majstrovstvách sveta v tejto kategórii sa zúčastnilo 20 družstiev. Slovensko zastupovalo družstvo, zložené zo 6 pretekárov. Za SRZ MsO Šaľa pretekal p. Tuška Zdenko. Družstvo pretekajúce za SR sa umiestnilo na 14 -tom mieste. Toto podujatie finančne podporilo aj Mesto Šaľa. Výbor SRZ MsO Šaľa a p. Tuška ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú podporu.

 

V dňoch 11.-13. júna 2021 sa na VD Žilina konali Majstrovstvá SR v LRU plávaná ženy. Na Majstrovstvách SR sa zúčastnilo 8 žien z celého Slovenska. SRZ MsO Šaľa reprezentovala p. Evka Cibulková. Žial hneď v piatok na tréningu sa jej stal úraz - vyvrtla si koleno a nemohla v súťaži pokračovať. V celkovom umiestnení obsadila 8. miesto. Toto podujatie finančne podporilo aj Mesto Šaľa. Výbor SRZ MsO Šaľa a p. Cibulková ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú podporu.

 

Dňa 27.10.2021 sa zarybnil Váh č.2, číslo revíru 2-4370-1-1 šťukou severnou Š-1 v množstve 40 kg. Malý bikáš, číslo revíru 2-2441-1-1 zubáčom veľkoústy Zu-2 v množstve 20 kg, jalec hlavatý 600 ks, nosáľ sťahovavý 500 ks.

 

Dňa 3.-4. 7.2021 sa konali Majstrovstvá SR pláv. Veteránov na vodnom diele Môťová - Zvolen. Za SRZ MsO Šaľa sa na Majstrovstvách SR pláv. Veteránov zúčastnil p. Miroslav Janek, ktorý sa umiestnil na 3 mieste. Lovenou rybou bol piest, pleskáč vysoký a kapor. Účasť p. Janeka na majstrovstvách finančne podporilo Mesto Šaľa. Výbor SRZ MsO Šaľa a p. Janek ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú podporu.

 

jalec hlavatý: 5 000 ks
nosáľ sťahovavý: 5 000 ks

 

Hlavný kanál Csóványos: 50 kg
Rieka Váh č.2: 300 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II.: 50 kg
Hlinisko Malý bikáš: 20 kg
Mŕtve rameno Šúgo: 30 kg

 

Dňa 14.10.2021 sa ukončil štvorročný proces biologického odbahňovania chovného rybníka Hlinisko Vermek. Tento zdĺhavý časovo náročný postupný proces odbahňovania sa nám podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore zo strany obce Trnovec nad Váhom, ktorá poskytla finančné prostriedky na dve etapy a ďalšie dve boli realizované z vyzbieraných 2 % daní od našich podporovateľov a členov. Ďakujeme firme Baktoma za dodávku baktérií ako aj za poradenstvo a odbornú pomoc, obci Trnovec nad Váhom a prispievateľom 2% daní za finančnú podporu a všetkým, ktorí sa podieľali na samotnej realizácii za vykonanú prácu.

 

Hlinisko Malá Kopola Neded, číslo rev. 2-2540-1-2: 100 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.II., číslo rev. 2-2560-1-1: 100 kg
Hlavný kanál Csóványos, číslo rev.2-0680-1-1: 100 kg
Váh Šaľa, číslo rev. 2-4370-1-1: 200 kg

 

Vylovené ryby:
kapor: K-4 80 kg
kapor: K-3 85 kg
amur: Ab -4 40 kg
zubáč: Zu 2-3 80 kg
karas: 130 kg
-----
Spolu: 415 kg v celkovej hodnote 2 813 Eur.
Vylovené ryby boli premiestnené do Mŕtveho ramena Neded Kopola.

 

Dňa 30.05.2021 sa uskutočnil výlov rýb z objektu odkaliska Amerika. Výlovu sa zúčastnili 8 členovia z OO Trnovec nad Váhom a 3 členovia z OO Kráľová nad Váhom. Lovili sa ryby, ktoré sa sem dostali pri zvýšenej hladine rieky Váh.Prevažnú časť úlovkov tvoril karas striebristý. Rybami boli zarybnene Štrkovisko Kráľová nad Váhom - 200 kg a Mŕtve rameno Amerika III. - 140 kg.

 

- Mŕtve rameno Neded Kopola,číslo revíru 2-0860-1-1 s kaprom K-3 v množstve 700 kg a kaprom K-2 v množstve 300 kg,

- Hlinisko Malý bikáš, číslo revíru 2-2441-1-1 s kaprom K-3 v množstve 1300 kg a kaprom K-2 v množstve 300 kg,

- Mŕtve rameno Šúgo Selice, číslo revíru 2-2470-1-1 s kaprom K-3 v množstve 50 kg

 

Dňa 2.10.2021 sa uskutočnil odlov chovného rybníka Hlinisko Vermek. Spôsob lovu udicami. Zúčastnilo sa 28 členov OO a 5 detí. Vylovilo sa 30 kg kapra K-1, 30 kg kapra K-2 a 30 kg karas striebristý. Ulovenými rybami sa zarybnilo Mŕtve rameno Amerika III.

 

Štrkovisko Kráľová nad Váhom, číslo revíru 2-3550-1-1 s kaprom K-3 - 1000 kg a kaprom K-2 - 300 kg,
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.II., číslo revíru 2-2560-1-1 s kaprom K-3 - 930 kg a kaprom K-2 - 200 kg.

 

Váh č. 2,číslo revíru 2-4370-1-1: 20 000 ks
Štrkovisko Kráľová NV, číslo revíru 2-3550-1-1: 300 ks
Mŕtve rameno Amerika III.,číslo revíru 2-2400-1-1: 300 ks
Mŕtve rameno Neded Kopola, číslo revíru 2-0860-1-1: 500 ks
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.II., číslo revíru 2-2560-1-1: 500 ks

 

Dňa 27.09.2021 boli zarybnené  Mŕtve rameno Amerika III., číslo revíru : 2-2400-1-1 s kaprom K-3 - 600 kg a kapor K - 2 -  800 kg, a Mŕtve rameno Vizállás, číslo revíru : 2-2500-1-1, s kaprom K- 3  - 300 kg a kaprom K - 2 - 500 kg.

 

Dňa 1.9.2021 sa v obci Trnovec nad Váhom uskutočnila akcia „Srdce pre prírodu“ cieľom ktorej bolo zvýšiť povedomie hlavne mladej generácie v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Obvodná organizácia SRZ v Trnovci nad Váhom rada prijala pozvanie organizátorov, aby sa do akcie zapojila, lebo rybárstvo s touto problematikou úzko súvisí.

Výbor OO pripravil tematický stánok v ktorom si deti a ostatní návštevníci mohli pozrieť preparáty niektorých našich rýb, oboznámiť sa so znakom Slovenského rybárskeho zväzu a našimi revírmi , boli im vysvetlené symboly rybárskeho práva, boli vystavené udice na niekoľko spôsobov lovu, katalógy rybárskych potrieb a pexeso na spoznávanie rýb o ktoré mali deti veľký záujem. Toto pexeso moli získať po správnych odpovediach zo spoznávania rýb z obrázkov a preparátov.

Akcie sa zúčastnili aj členovia ostatných spoločenských a záujmových organizácií pôsobiacich v našej obci, ktorý tiež priniesli ukážky zo svojej činnosti. Včelári priniesli priehľadný úľ v ktorom bolo vidieť život včiel, členovia Jednoty dôchodcov priniesli ukážky ručných prác a pre deti piekli ako odmenu za súťaže chutné palacinky.

Deti mali v programe rôzne súťaže a ukážku slackliningu, ktorý si tiež mohli vyskúšať . V rámci programu mali ukážku triedenia odpadkov, čo si mohli aj prakticky vyskúšať, čítala sa im rozprávka a program mal aj vážnejšiu tému, kde sa čítali mená druhov ,ktoré boli tento rok vyhlásené za vyhynuté a za každý prečítaný druh deti sfukovali kahanček. Posledný kahanček zostal horieť, ako nádej do budúcna. A práve deti a ich vzťah k prírode je tou nádejou pre zachovanie života na zemi.

Na záver akcie deti spoločne zasadili v parčíku lipku, ktorá bude pripomínať toto motivujúce podujatie. Priebeh a atmosféru podujatia si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

 

Dńa 27.05.2021 bolo zarybnene kaprom K-3
Štrkovisko Kráľová nad Váhom 1000 kg
Mŕtve rameno Amerika III. 800 kg
Mŕtve rameno Vizállás 800 kg
Hlinisko Malý bikáš 600 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.II. 1000 kg
Mŕtve rameno Neded Kopola 1000 kg

Kaprom K-2 :
Štrkovisko Kráľová nad Váhom 300 kg
Mŕtve rameno Amerika III. 500 kg
Hlinisko Malý bikáš 200 kg
Mŕtve rameno Šúgo Selice 50 kg
Mŕtve rameno Neded Kopola 100 kg
Hlinisko Malá Kopola Neded - chovný 100 kg

 

Dňa 27.05.2021 sa konal čiastočný odlov chovného rybníka Hlinisko Malá Kopola Neded, číslo revíru 2-2540-1-2, za účelom premiestnenia  rýb do lovného revíru  Mŕtve rameno Neded Kopola, číslo revíru 2-0860-1-1.  Odlovu sa zúčastnili 4 členovia. Odlovilo  sa 70 kg kapra K-2 a 20 kg karasa.

 

Brigáda dňa  23.5.2021- výlov rýb,ktoré sa dostali do objektu odkaliska  prí zvýšenej hladine Váhu a nemohli sa vrátiť späť do rieky. Bolo odlovených 80 kg prevažne Karasa striebriského, ktorý bol prevezený do lovného revíru  Mŕtve rameno Amerika III. Brigády sa zúčastnilo 6 členov.

 

V dňoch 21.a 22,05.2021 sa uskutočnil kontrolný výlov zdravotného stavu rýb na Mrtvom ramene Neded Kopola, číslo revíru 2-0860-1-1 a na Štrkovisku Kráľová nad Váhom, číslo revíru 2-3550-1-1. Ako vidieť na fotografiach zdravotný stav rýb je  dobrý.

 

Dňa 15.5.2021 sa uskutočnila brigáda na revíroch Mŕtve rameno Amerika III. a Mŕtve rameno Vízallás. Náplňou brigády bolo vykosenie starej trstiny ,Jej vyhrabanie, naloženie a odvoz. Povyberanie hniezd pre zubáčov. Dovoz štrkopiesku na opravu prístupových ciest a kŕmenie. Brigády sa zúčastnilo 9 členov.

 

Brigáda na dňa 11.05.2021 na Mŕtvom ramene Amerika III. Boli pokosené veľké plochy okolo rybníka pomocou traktorovej kosačky, ďalej  bola skosená trstina krovinorezom  v jednej časti rybníka a pokosená trstina  sa pripravila na odvoz. Brigády sa zúčastnili  4 členovia.

 

Brigáda bola zameraná na kosenie pobrežnej časti,kde je prístupová cesta a vyčistenie a vykosenie lovných miest na tomto úseku. Zároveň sa okosil aj okraj pobrežnej vegetácie,ktorá zasahovala do prístupovej cesty. Brigády sa zúčastnili 2 členovia

 

Brigáda bola zameraná na kosenie trstiny, orezávanie pobrežnej vegetácie, orezávanie koreňových výhonkov, zber odpadkov z pobrežia  a z  vodnej hladiny , odvoz vyzbieraných odpadov na separačný dvor, kontrola neresových hniezd.  Brigády sa zúčastnilo 40 členov + traja z  OO SRZ Šaľa. Za vykonanú prácu všetkým aj touto cestou ďakujeme.

 

Štrkovisko Kráľová nad Váhom: 900 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.II.: 400 kg
Mŕtve rameni Vizállás: 500 kg
Mŕtve rameno Amerika III.: 500 kg
Hlinisko Malý bikáš: 250 kg
Mŕtve rameno Šúgo Selice: 50 kg

Zarybnenie s kaprom K-3 dňa 30.10.2020
Váh č.2: 1 000 kg

 

Štrkovisko Kráľová nad Váhom: 900 kg
Rieka Váh č.2: 500 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II.: 1150 kg
Mŕtve rameno Neded Kopola: 1550 kg
Mŕtve rameno Amerika III.: 300 kg
Hlinisko Malý bikáš: 1500 kg

 

Váh č. 2, číslo revíru 2-4370-1-1: 32 kg
Mŕtve rameno Vizállás, číslo revíru 2-2500-1-1: 50 kg
Mŕtve rameno Amerika III, číslo revíru 2-2400-1-1: 10 kg
Hlinisko Vermek, číslo revíru 2-2490-1-2: 5 kg.

 

Váh č.2 - 2- 4370-1-1: 200 kg
Hlinisko Tehelňa Žihárec I .II. - 2-2560-1-1: 100 kg

 

Váh č.2 - 2-4370-1-1: 15 000 ks
Štrkovisko Kráľová NV - 2-3550-1-1: 300 ks
Mŕtve rameno Amerika III. -2-2400-1-1: 250 ks
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.II. - 2-3550-1-1: 500 ks

 

Mŕtve rameno Kopola Neded: 700 kg K-3 a 200 kg kapor výber
Hlinisko Tehelňa Žihárec I.,II.: 1 000 kg K-3
Štrkovisko Kráľová NV: 650 kg K-3 a 150 kg kapor výber
Mŕtve rameno Vízállás: 500 kg K-3
Mŕtve rameno Amerika III.: 825 kg K-3

 

Upratali sa vnútorné priestory rybárskeho domu, v Trnovci NV. Popilil sa odlomený konár s vŕby na pobreží rybníka a pokosilo sa pobrežie rybníka. Brigády sa zúčastnilo 10 členov.

 

Brigáda Amerika III. - kontrola tesnosti a funkčnosti uzatváracieho hradidla na korune hrádze na napájacom potrubí rybníka Amerika III., dňa 28.06.2020. Kontrolu sponzorský vykonali členovia potápačského Klubu AMFORA Šaľa pod vedením p. Vladimíra Slišku. Výbor SRZ MsO Šaľa aj touto cestou ďakujeme za vykonané práce

 

Družstvo bolo zložené z pretekárov : Tuška Zdenko, Papp Alexander, Rashman Emil, Šimko Jozef a v druhom kole Eva Cibulková.

 

V dňoch 27. – 28.04.2019 sa konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v kategórii VETERÁNI a MASTERS. Veteráni LRU – plávaná. Miesto konania : športový rybník Bytča - Hrabové. Na majstrovstvách SR bolo 7 súťažiach, p. Miroslav Janek z našej SRZ MsO sa umiestnil na II. mieste a stal sa vicemajstrom SR. Podujatie finančne podporilo Mesto Šaľa. Výbor SRZ MsO a p. Janek ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú podporu.

 

- pokosenie pobrežia rybníka Vermek,
- vyčistenie odtokových žľabov a pozametanie lístia na streche rybárskeho domu,
- výmena starých vchodových dverí na terase rybárskeho domu,
- upratanie a odvoz stavebného odpadu a lístia na separčný dvor.

 

Zarybnenie kaprom K-2 a amurom bielym dvojročným Ab-2, dňa 15.10.2019. Kapor K -2 Štrkovisko Kráľová nad Váhom 530 kg, Amerika III. 350 kg, Vízállas 350 kg, Tehelňa I.,II. 200 kg. Amur biely dvojročný Ab - 2 Váh Šaľa 500 kg

 

Štrkovisko Kráľová NV 1215 kg, Amerika III. 100 kg, Vízállás 100 kg, Malý bikáš 300 kg, Šúgo 50 kg, Tehelňa Žihárec I.II. 1570 kg, Kopola Neded 1050 kg, Váh Selice 350 kg a Váh Šaľa 400 kg.

 

Dňa 07.09.2019 sa konalo kŕmenie na revíroch  Amerika III. ,Vermek a Vízállas. Použité bolo krmivo od nášho člena o množstve 600 kg. Zúčastnení : Tomaš Gyepes.  Miroslava Schneiderova a Tibor Eremias, ktorý sponzorsky dal krmivo  ako aj vozidlo s prívesom. Výbor SRZ MsO Šaľa aj touto cestou mu ďakuje za krmivo ako aj všetkým za aktívny prístup.

 

Dňa 16.júna 2019 sa v náhradnom termíne z dôvodu zvýšenej hladiny rieky
Váh v pôvodnom termíne na Šalianskej strane Váhu konali rybárske
preteky pre deti a mládež do 15 rokov, spojené s oslavou dňa detí. Preteky
organizovalo SRZ MsO Šaľa v spolupráci s Mestom Šaľa. Prišlo 46 detí
a cca 50 dospelých zo Šale a okolitých obcí. Komu ako sa darilo sledovali
Peter a Miroslav Hollý. 34 deťom sa podarilo uloviť ryby.
1. Miesto- Natália Hátašová /najťažšia ryba kapor 1560 g/
2. Miesto - Olívia Janeková /najťažší súčet ulovených rýb 4550 g/
3. Miesto - Michal Pospiš /najťažší súčet ulovených rýb 3635 g/
Lovila sa prevažne belička, občas pleskáč, plotica,  kapor, dokonca jedna šťuka
1300 g. Po odvážení rybičky pustili späť do Váhu. Každé dieťa dostalo
medailu, darček a odfotilo sa s organizátormi pretekov. Podujatie
s niekoľkoročnou tradíciou finančne podporilo Mesto Šaľa. Zúčastnené deti
spolu so svojimi rodičmi a výborom SRZ MsO ďakujú Mestu Šaľa za
poskytnutú finančnú podporu.

 

Dňa 31.3. 32019 sa na rybníku Amerika lll. konalo triedenie a odvoz odpadu z rozmiestnených košov. Spolu bolo vytriedených 1200 L plastov, plechoviek a 400 L komunálneho odpadu. OO Trnovec nad Váhom žiada všetkých rybárov, aby si plastové flaše a plechovky odniesli domov po ukončení lovu a prispeli tak k čistote v okolí rybníka.

 

Dňa 20.10.2018 bola spoločná brigáda OO Šaľa a OO Kráľová nad Váhom na čistenie brehu Váhu. Breh Váhu sa čistil od prvého tankového prejazdu po teleso VN Králová nad Váhom. Boli vyzbierané odpadky o hmotnosti 380 kg !

 

- Štrkovisko Kráľová nad Váhom 200 kg
- Váh č. 2 - 500 kg
- Tehelňa Žihárec 200g
- Kopola Neded 1200 kg
- Amerika III. Trnovec nad Váhom 200 kg
- Malý bikáš Selice 100 kg

 

V dňoch 22. - 23. septembra 2018 sa na pretekárskej dráhe pod obcou Trnovec nad Váhom, na rev. číslo 2-4370-1-1, Váh č.2 uskutočnili Celoštátne postupové preteky 1.LIGA LRP-P. Na pretekoch sa zúčastnilo 12 družstiev, za každé družstvo pretekali štyria pretekári. Za družstvo žien pretekalo sedem pretekárok.

 

V dňoch 24. -26.8.2018 sa konali 25. Majstrovstvá sveta žien v LRU-P v  Polskom meste Wroclav. Radou SRZ Žilina bolo nominované 6 členné družstvo žien, aby reprezentovali Slovensko, spolu so štátnym trénerom, jeho asistentom a ďalší štyria pomocníci. Z Mestskej organizácie SRZ Šaľa bola nominovaná p. Eva Cibulková a p. Ivan Cibulka.

Majstrovstvá sveta sa konali na odtokovom ramene rieky Odry. Samotný päť dňovýtréning naznačoval, že lov rýb bude obtiažny. Skúšali sa rôzne druhy lovu malých aj veľkých rýb, no darilo sa len priemerne. Výsledne družstvo žien obsadilo na Majstrovstách sveta 13. miesto. Eva Cibulková za jednotlivcov skončila na 39. mieste. Reprezentácia je finančne náročná. Preto SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka požiadali Mesto Šaľa o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta. Mesto Šaľa poskytlo finančnú dotáciu. SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú dotáciu.

 

Dňa 2.júna 2018 sa na Šalianskej strane Váhu konali rybárske preteky pre deti a mládež do 15 rokov, spojené s oslavou dňa detí. Preteky organizoval SRZ MsO Šaľa v spolupráci s Mestom Šaľa. Prišlo 52 detí zo Šale a okolitých obcí. Komu ako sa darilo sledovali Peter a Miroslav Hollý. Na preteky sa prišiel pozrieť aj primátor Šale p. Jozef Belický. Súťažili sa v dvoch kategóriach – najväčšia ryba a najviac ulovených rybičiek. Najväčšiu rybu, 600 gramového kapra ulovila Veronika Žolnaiová. Alex Forro ulovil ryby s celkovou hmotnosťou 2 085 gramov. Po odvážení rybičky pustili späť do Váhu. Každé dieťa dostalo medailu, darček a odfotilo sa s organizátormi pretekov. Podujatie s niekoľkoročnou tradíciou finančne podporilo mesto Šaľa. Zúčastnené deti spolu so svojimi rodičmi a výborom SRZ MsO ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú
dotáciu.

 

Dňa 7.5.2018 sa na rybníku Amerika III uskutočnila v spolupráci so Základnou školou v Trnovci nad Váhom prednáška pre deti z družiny. Prednáška bola zameraná na oboznámenie detí s históriou úseku Váhu, kde sa rybník nachádza s okolitou prírodou a živočíchmi žijúcimi v okolí rybníka a druhmi rýb,ktoré sa v rybníku nachádzajú.Po prednáške sa deťom ukázali najbežnejšie spôsoby lovu rýb,používané náradie na lov a vysvetlilo sa im ako sa má s ulovenou rybou zaobchádzať,aby sa jej neublížilo. Po prednáške a praktických ukážkach sa deti srdečne poďakovali.

 

V dňoch 26 -27.08.2017 sa uskutočnili - 24. Majstrovstvá sveta žien 2017
v LRU plávaná v Szolnoku - Maďarsko. SRZ RADA Žilina nominovala na
Majstrovstvá sveta žien 11 členné reprezentačné družstvo. Z 11 členného
družstva boli dvaja členovia našej SRZ MsO a to :

 

- p. Eva Cibulková, štvornásobná majsterka Slovenska ( r.2010 – 2013,
2017) a víťazka ženskej ligy v LRU plávaná. V roku 2014 bola druhá na
Majstrovstvách Slovenska v LRU plávaná.


- a p. Ivana Cibulku, za asistenta trénera reprezentačného družstva na
Majstrovstvách sveta žien 2017.


Na Majstrovstvách sveta žien 2017 v LRU plávaná sa zúčastnilo 17
družstiev, p. Cibulková sa umiestnila ako 13 v jednotlivcoch na 24. MSŽ
v RLU plávaná , družstvo zo Slovenska sa umiestnilo na 7 mieste.
Reprezentácia je finančne náročná. Preto p. Cibulková a p. Cibulka
ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú dotáciu z rozpočtu mesta.

 

Pretekov sa zúčastnilo 54 detí.
I. miesto vyhral - Bujko Francsesko, ulovil kapra 52 cm, váha 1,91 kg.
II. miesto vyhral - Lakatos Bruno, ulovil kapra 48 cm, váha 1,62 kg.
III. miesto vyhral - Kružlík Adam, lovil bielu rybu, ulovil 3,48 kg.

 

Pri kontrolnom výlove,bolo ulovených udicami a čereňom
Amur biely
Šťuka severská
Karas striebristý
Kapor rybničný
Lieň sliznatý

Všetky ryby po kontrole zdravotného stavu boli vrátené späť do rybníka.
Na rybách neboli viditeľné žiadne známky ochorenia.
Dobrý zdravotný stav aj po veľmi tuhej zime je pravdepodobne aj vysledkom celoročného kŕmenia a starostlivosti o rybiu populáciu v tomto chovnom rybníku

 

V dňoch 26. až 28. augusta 2016 sa uskutočnili „ 23. Majstrovstvá sveta žien v LRU plávana v Španielskom Meride „. SRZ RADA Žilina nominovala na Majstrovstvá sveta žien šesť členné reprezentačné družstvo, trénera a kapitána družstva. Z našej MsO SRZ sa zúčastnili dvaja členovia:
-p. Eva Cibulková, trojnásobná majsterka Slovenska ( r. 2010-2013) a víťazka ženskej ligy v LRU plávana. V rokoch 2014 a 2016 bola druhá na Majstrovstvách Slovenska v LRU plávana.
- a p. Ivan Cibulka, kapitán reprezentačného družstva.
Lovil sa hlavne karas a kapor, na rieke.
Reprezentácia je finančne náročná. Preto SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka požiadali Mesto Šaľa o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta. Mesto Šaľa nám poskytlo finančnú dotáciu. SRZ MsO Šaľa, p. Cibulková a p. Cibulka ďakujú Mestu Šaľa za poskytnutú finančnú dotáciu.
Na Majstrovstvách sveta žien 2016 sa družstvo zo Slovenska umiestnilo na 15 mieste.

 

Kopola Neded
- K-3 900 kg
- K-2 600 kg

Štrkovisko Kráľová nad Váhom
- K-3 860 kg
- K-2 600 kg

Tehelňa I.,II.,III. Žihárec
- K-3 350 kg
- K-2 820 kg

Amerika III. Trnovec nad Váhom
- K-2 400 kg

Vízállás Trnovec nad Váhom
- K-2 400 kg

Váh č.2
Selice - K-3 350 kg
Šaľa - K-3 1000 kg
Šaľa - K-2 2000 kg