Oznam: VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB - Zarybnené kaprom K-3

NA RYBNÍKOCH SRZ MsO: ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM, číslo revíru : 2-3550-1-1, HLINISKO TEHELŃA ŽIHÁREC  I. II., číslo revíru : 2-2560-1-1, MŔTVE RAMENO  KOPOLA NEDED, číslo revíru : 2-0860-1-1, MŔTVE  RAMENO AMERIKA III., číslo revíru :2-2400-1-1, MŔTVE  RAMENO VIZÁLLÁS, číslo revíru : 2-2500-1-1, HLINISKO MALÝ BIKÁŠ, číslo revíru : 2-2441-1-1

Viac informácií..

Kontakty SRZ MsO Šaľa

SRZ MsO Šaľa
Kráľovská 33
927 01 Šaľa


Telefón: 0950 651 905
E-mail: srzmsosala@salamon.sk

 

 

SRZ MsO Šaľa
JUDr. Tibor Timár predseda MsO     
Ing. Juraj Pápay podpredseda MsO   srzpapay@gmail.com
Klára Oraveczová tajomníčka MsO   0948060691
Jozef Bugyi hospodár MsO   0904657104
Róbert Ščepko pokladník MsO   0910445667
Ivan Arpáš vedúci rybárskej stráže   0905485453
Boris Kružlík brigádnický referent   0904694956
Ing. Elena Matkovičová účtovníčka   0948517667
Zdenek Tuška športový referent   0904427486
Tibor Kollár brigádnický referent   0903631889
Vančík Ferdinand člen Výboru   0903520357

 

OO Kráľová nad Váhom
Mgr. Tomáš Timár predseda OO   0903037096
Ján Drietomszký hospodár OO   0908130052
OO Trnovec nad Váhom
Ing. Jozef Belovič predseda OO 0317781234 0903520357
Gyepes Tomáš hospodár OO   0905459108
Webstránka: www.srztrnovec.sk
OO Žihárec
Zoltán Kovács predseda OO   0908083789
OO Neded
Gejza Makáč predseda OO   0903400726
Tibor Búza hospodár OO   0905727525
OO Selice
Radek Frivolt  hospodár   0908746956

 

Kontrolná komisia
Miroslav Hollý predseda KK 091867651 0908739430
Mgr.Milan Potočný  člen KK   0902634705
Zoltán Körösi člen KK   0902808715

 

Disciplinárna komisia
Zoltán Keresztesi predseda DK
Tibor Slatina člen DK
Juraj Karlubík člen DK

 

Náhradníci do Výboru
Turcsek Attila
Tóth Štefan