Oznam: Výbor SRZ MsO v Šali Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu

Výbor SRZ MsO v Šali Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 5 júna 2022 ( v nedeľu) o 8,30 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Šali. Viac informácií...

Zoznam členov výbor SRZ MsO Šaľa, Kontrolnej komisie, Disciplinárnej komisie a náhradníkov výboru pre volebné obdobie 2018 - 2022

OO a MsO Šaľa
JUDr. Timár Tibor predseda MsO
Ing. Pápay Juraj podpredseda MsO
Oraveczová Klára tajomníčka MsO
Bugyi Jozef hospodár MsO
Ščepko Róbert pokladník MsO
Arpáš Ivan vedúci Rybárskej stráže
Kollár Tibor brigádnický referent
Ing. Matkovičová Elena účtovníčka
Tuška Zdenko športový referent
Kružlík Boris člen Výboru
Vančík Ferdinand člen Výboru
Mgr.Timár Tomáš člen Výboru

 

OO Kráľová nad Váhom
Szabo Tomáš predseda
Drietomszký Ján hospodár
OO Trnovec nad Váhom
Ing. Belovič Jozef predseda
Gyepes Tomáš hospodár
OO Žihárec
Kovács Zoltán  predseda
OO Neded
Makács Gejza predseda
Búza Tibor hospodár
OO Selice
Frivolt Radek  hospodár

 

Kontrolná komisia
Hollý Miroslav predseda KK
Mgr. Potočný Milan člen KK
Körösi Zoltán člen KK

 

Disciplinárna komisia
Keresztesi Zoltán predseda DK
Slatina Tibor člen DK
Karlubík Juraj člen DK

 

Náhradníci do Výboru
Turcsek Attila
Tóth Štefan