Oznam: SRZ MsO Šaľa – 2% alebo 3 % z daní za rok 2019

Vážení rybári, aj za rok 2019 sa otvára možnosť pre neziskové organizácie osloviť svojich členov a taktiež sympatizantov so žiadosťou o finančnú podporu vo forme 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. V prípade, že Vás zaujali aktivity našej organizácie a radi by ste nás podporili v našej činnosti, budeme radi ak využijete možnosť nás inančne podporiť zaslaním 2% (3%) z daní za rok 2019. Čítať viac...

Zoznam členov výbor SRZ MsO Šaľa, Kontrolnej komisie, Disciplinárnej komisie a náhradníkov výboru pre volebné obdobie 2018 - 2022

OO a MsO Šaľa
JUDr. Timár Tibor predseda MsO
Ing. Pápay Juraj podpredseda MsO
Oraveczová Klára tajomníčka MsO
Bugyi Jozef hospodár MsO
Ščepko Róbert pokladník MsO
Arpáš Ivan vedúci Rybárskej stráže
Kružlík Boris brigádnický referent
Ing. Matkovičová Elena účtovníčka
Tuška Zdenko športový referent
Kollár Tibor  brigádnický referent
Vančík Ferdinand člen Výboru

 

OO Kráľová nad Váhom
Mgr.Timár Tomáš predseda
Drietomszký Ján hospodár
OO Trnovec nad Váhom
Ing. Belovič Jozef predseda
Gyepes Tomáš hospodár
OO Žihárec
Kovács Zoltán  predseda
OO Neded
Makács Gejza predseda
Búza Tibor hospodár
OO Selice
Frivolt Radek  hospodár

 

Kontrolná komisia
Hollý Miroslav predseda KK
Mgr. Potočný Milan člen KK
Körösi Zoltán člen KK

 

Disciplinárna komisia
Keresztesi Zoltán predseda DK
Slatina Tibor člen DK
Karlubík Juraj člen DK

 

Náhradníci do Výboru
Turcsek Attila
Tóth Štefan