Oznam: Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru úlovkov rýb pre rok 2023

Vážení držitelia povolení na rybolov, pri grafickom spracovaní povolení na rybolov vydávaných pre rok 2023 vypadol stĺpec pre kategóriu rýb OSTATNÉ. Pri vyplňovaní celoročného sumáru postupujte podľa usmernenia: Usmernenie 2023

Rybárska stráž

Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže.


Príručka pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže.