Oznam: POSTUP vydávania povolení na rybolov na rok 2021 v čase LOCKDOWNU

NA ZÁKLADE UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 zo dňa 31. decembra 2020 (výnimka č.3 – „cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť“) bude možné získať povolenie na rybolov (do odvolania) len nasledovne:

Čítať viac..

POSTUP vydávania povolení na rybolov na rok 2021 v čase LOCKDOWNU

NA ZÁKLADE UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 808 zo dňa 31. decembra 2020 (výnimka č.3 – „cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť“) bude možné získať povolenie na rybolov (do odvolania) len nasledovne:

1.Člen, ktorý má záujem o zaplatenie členského príspevku alebo príslušného povolenia na rybolov pre rok 2021 sa so svojou členskou knižkou „členská legitimácia” (modrá knižka)
dostaví alebo doručí na výdajné miesto rybársky dom:
Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Šaľa
Kráľovská 33
927 01 Šaľa


2. Do dvora rybárskeho domu môžu vstupovať maximálne traja členovia. Pri dodržaní nariadenia UVZ t.j. používali rúško, rukavice, 2m odstup a dezinfekciu.


3. Pri výdajnom okienku v RD predložíte členskú legitimáciu. V prípade, ak poberáte starobný, invalidný dôchodok, ste ZŤP, uvediete aj túto skutočnosť. Študenti potvrdenie o štúdiu.


4. V záujme rýchleho výdaja žiadame členov, aby mali príslušnú sumu peňazí za objednané povolenie nachystané presne.

 

Otváracie hodiny od 11.01.2021:
Pondelok = 13:00 - 16:30
Streda = 13:00 - 16:30
Štvrtok = 13:00 - 16:30

- Súčasne žiadame všetkých členov /aj deti/, aby do 15. januára 2021 doručili na RD Šaľa riadne vyplnený „Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch „ za rok 2020.


- Súčasne žiadame všetkých členov, aby v prípade väčšieho záujmu zvážili možnosť zakúpenia si povolenky po ukončení LOCKDOWNU.
- Aktuálne zmeny výdaja povolení je potrebné sledovať vo vývesnej tabule v rybárskom dome alebo na webovej stránke www.srzsaka.sk