Oznam: Povolenie na rybolov od 01.04.2020

Výbor SRZ MsO Šaľa, oznamuje svojim členom, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky č.111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 sa bude povolenie na rybolov vydávať od 01.04.2020 (streda) v úradných hodinách za nasledovných podmienok: Čítať viac...

Oznam SRZ MsO Šaľa – 2% alebo 3 % z daní za rok 2019

Vážení rybári,

 

aj za rok 2019 sa otvára možnosť pre neziskové organizácie osloviť svojich členov a taktiež sympatizantov so žiadosťou o finančnú podporu vo forme 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. V prípade, že Vás zaujali aktivity našej organizácie a radi by ste nás podporili v našej činnosti, budeme radi ak využijete možnosť nás inančne podporiť zaslaním 2% (3%) z daní za rok 2019.

 

Ďakujeme Vám za podporu

 

Použitie podielu zaplatenej dane

 

2.1. Prijaté sumy podielu zaplatenej dane je možné použiť len na taxatívne určené účely v súlade s §§ 1, 3 a 4 Stanov SRZ, a to na:

 

a) ochrana a tvorba životného prostredia
- ochrana rýb a ostatných vodných živočíchov – nákup liečiv, zabezpečovanie čistoty vôd ( veterinárne rozbory rýb a rozbory kvality vôd )
- ochrana rybárstva v rybárskych revíroch – činnosť rybárskej stráže
- starosť o zlepšenie podmienok rýb v rybárskych revíroch a rybníkoch - odstraňovanie havarijného znečisťovania vôd, odstraňovanie následkov ekologických havárií, zber a likvidácia komunálneho odpadu, ichtyologické prieskumy
- odstraňovanie následkov živelných pohrôm
- stavebné úpravy slúžiace na zlepšenie životných podmienok rýb a ostatných vodných živočíchov
- nákup pracovných pomôcok pre hospodárov slúžiacich na monitoring základných fyzikálnych a chemických ukazovateľov vody
- zarybnenie rybárskych revírov násadami vzácnych a ohrozených druhov rýb

 

b) podporu a rozvoj telesnej kultúry
- organizovanie športových rybárskych súťaží, táborov detí a mládeže - nákup upomienkových predmetov pre výhercov rybárskych súťaží a úhrada nákladovspojených s ich organizovaním.

 

c) podpora vzdelávania
- podpora vzdelávania jednotlivých členov Slovenského rybárskeho zväzu so zreteľom najmä na deti a mládež, organizovanie a činnosť rybárskych krúžkov, technické vybavenie klubovní prostriedkami pre podporu vzdelávania a pod.

 

NA STIAHNUTIE: