Oznam: Obmedzenia na vstup plavidlami do vyznačených miest pri vodných dielach Selice a Kráľová.

Na základe rozhodnutia Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. ako správcu toku  boli vydané obmedzenia na vstup plavidlami do vyznačených miest pri vodných dielach Selice a Kráľová. Čítať viac...

Výbor SRZ MsO Šaľa, oznamuje svojim členom, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky č.111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 sa bude povolenie na rybolov vydávať od 01.04.2020 (streda) v úradných hodinách za nasledovných podmienok:

 

  • Do priestorov rybárskeho domu bude vstupovať len jeden člen, ostatní budú čakať pred rybárskym domom.
  • Každý člen je povinný mať ochranné rúško a ochranné rukavice.

 

Prosíme všetkých členov, ktorí prídu pre povolenie, aby dodržiavali uvedené podmienky!
Rybári, ktorí nezaplatia členský príspevok do 31.3. môžu tak urobiť do 30.06.2020, čo je v súlade so Stanovami SRZ, §10, odst.1, písm. c/.

 

Bližšie informácie: v úradných hodinách na tel. 031/7715424


Úradné hodiny pre výdaj povolení:

Pondelok  10:00 – 13:00
Streda 14:00 – 17:30

 

Povolenky sa nevydávajú počas štátnych sviatkov.