Oznam: Mimoriadna členská schôdza

Viac informácií...

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB!

ZARYBNENÉ Kaprom K-3. NA RYBNÍKU SRZ MsO: JAZERO KOPOLA NEDED, číslo revíru : 2-0860-1-1 OD 09.08.2019 DO 25.08.2019. LOV POVOLENÝ OD 00:00 - 26.08.2019 t. j. v pondelok.