Oznam: Vzdialenosť stanovená medzi loviacimi

Vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Čítať viac...

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB!

ZARYBNENÉ Kaprom K-3. NA RYBNÍKU SRZ MsO: JAZERO KOPOLA NEDED, číslo revíru : 2-0860-1-1 OD 09.08.2019 DO 25.08.2019. LOV POVOLENÝ OD 00:00 - 26.08.2019 t. j. v pondelok.