Oznam: Povolenky

Výbor SRZ MsO Šaľa oznamuje, že z technických dôvodov dňa 14.08.2019 t. j. v stredu nebude stránkový deň.

Zákaz parkovania na dolnom brehu rybníka Kráľová nad Váhom

Výbor SRZ MsO Šaľa žiada svojich členov, aby dodržiavali „zákaz parkovania na dolnom brehu rybníka Kráľová nad Váhom číslo revíru : 2-3550-1-1  aj držitelia preukazu ZŤPS.  Parkovanie je povolené na základe zvláštneho povolenia, ktoré schváli výbor OO Kráľová nad Váhom na základe žiadosti a vydá hospodár Obvodnej organizácie „.