Oznam: ŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB ! NA RYBNÍKU SRZ MsO ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM

Aplikovaný rupín špeciál. ! VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB ! NA RYBNÍKU SRZ MsO ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM, číslo revíru :2-3550-1-1 OD 06.04.2019 DO 03.05.2019. LOV  POVOLENÝ: OD 04:00 - 04.05.2019

Zákaz parkovania na dolnom brehu rybníka Kráľová nad Váhom

Výbor SRZ MsO Šaľa žiada svojich členov, aby dodržiavali „zákaz parkovania na dolnom brehu rybníka Kráľová nad Váhom číslo revíru : 2-3550-1-1  aj držitelia preukazu ZŤPS.  Parkovanie je povolené na základe zvláštneho povolenia, ktoré schváli výbor OO Kráľová nad Váhom na základe žiadosti a vydá hospodár Obvodnej organizácie „.