Oznam: SRZ MsO Šaľa – 2% alebo 3 % z daní za rok 2018

Vážení rybári, aj za rok 2018 sa otvára možnosť pre neziskové organizácie osloviť svojich členov a taktiež sympatizantov so žiadosťou o finančnú podporu vo forme 2% alebo 3 % zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb, ktorú ste už zaplatili. Čítať viac...

Zákaz parkovania na dolnom brehu rybníka Kráľová nad Váhom

Výbor SRZ MsO Šaľa žiada svojich členov, aby dodržiavali „zákaz parkovania na dolnom brehu rybníka Kráľová nad Váhom číslo revíru : 2-3550-1-1  aj držitelia preukazu ZŤPS.  Parkovanie je povolené na základe zvláštneho povolenia, ktoré schváli výbor OO Kráľová nad Váhom na základe žiadosti a vydá hospodár Obvodnej organizácie „.