Oznam: Otvorenie Hlinisko-Malý bikáš

Výbor SRZ MsO Šaľa oznamuje členom, že Hlinisko-Malý bikáš, číslo revíru 2-2441-1-1 v katastri obce Selice bude otvorený od 01.07.2020  00:00 hod. z dôvodu ochorenia rýb ( patologických zmien na koži a črevnej sliznici)  bolo potrebné  aplikovať  medikovanú kŕmnu zmes.

Zákaz lovu - zarybnené kaprom k-3

Z  A  R Y B N E N  É KAPROM K - 3

!!! Z Á K A Z  L O V U !!!

NA RYBNÍKU SRZ MsO : Štrkovisko Kráľová NV, číslo revíru : 2-3550-1-1
OD 12.05.2020 DO 05.06.2020


L O V  P O V O L E N Ý OD 00:00 - 06.06.2020

 

 

Z A R Y B N E N É KAPROM K - 3 !!!

Z Á K A Z  L O V U !!!

NA RYBNÍKOCH SRZ MsO : Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II., číslo revíru : 2-2560-1-1, Kopola Neded, číslo revíru : 2-0860-1-1, Vizállás, číslo revíru : 2-2500-1-1, Amerika III., číslo revíru : 2-2400-1-1
OD 12.05.2020 DO 31.05.2020


L O V  P O V O L E N Ý OD 00:00 - 01.06.2020