Oznam: Výbor SRZ MsO v Šali Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu

Výbor SRZ MsO v Šali Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 5 júna 2022 ( v nedeľu) o 8,30 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Šali. Viac informácií...

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB

Zarybnené kaprom K-3 NA RYBNÍKU SRZ MsO Šaľa: Hlinisko Malý bikáš, číslo revíru : 2-2441-1-1 OD 05.04.2022 DO 07.05.2022. LOV POVOLENÝ OD 04:00 hod. - 07.05.2022