Oznam: Výbor SRZ MsO v Šali Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu

Výbor SRZ MsO v Šali Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 5 júna 2022 ( v nedeľu) o 8,30 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Šali. Viac informácií...

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB

Zarybnené kaprom K-3 NA RYBNÍKOCH SRZ MsO Šaľa: ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM, číslo revíru : 2-3550-1-1, HLINISKO TEHELŃA ŽIHÁREC I. II., číslo revíru : 2-2560-1-1, OD 18.03.2022 DO 16.04.2022 Lov povolený: OD 06:00 hod. - 16.04.2022