Oznam: ŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB ! NA RYBNÍKU SRZ MsO ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM

Aplikovaný rupín špeciál. ! VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB ! NA RYBNÍKU SRZ MsO ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM, číslo revíru :2-3550-1-1 OD 06.04.2019 DO 03.05.2019. LOV  POVOLENÝ: OD 04:00 - 04.05.2019

Správa Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy

Správa Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy zo dňa 23.9.2010 a 22.10.2010 , z revíra 2-4370-1-1 Váh č.2.