Oznam: Povolenky

Výbor SRZ MsO Šaľa oznamuje, že z technických dôvodov dňa 14.08.2019 t. j. v stredu nebude stránkový deň.

Správa Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy

Správa Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy zo dňa 23.9.2010 a 22.10.2010 , z revíra 2-4370-1-1 Váh č.2.