Oznam: SRZ MsO Šaľa – 2% alebo 3 % z daní za rok 2018

Vážení rybári, aj za rok 2018 sa otvára možnosť pre neziskové organizácie osloviť svojich členov a taktiež sympatizantov so žiadosťou o finančnú podporu vo forme 2% alebo 3 % zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb, ktorú ste už zaplatili. Čítať viac...

Správa Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy

Správa Regionálnej veterinárnej a potravinárskej správy zo dňa 23.9.2010 a 22.10.2010 , z revíra 2-4370-1-1 Váh č.2.