Oznam: Výbor SRZ MsO v Šali Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu

Výbor SRZ MsO v Šali Vás pozýva na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 5 júna 2022 ( v nedeľu) o 8,30 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Šali. Viac informácií...

Športové rybárske preteky

Dňa 7. mája 2022 sa uskutočnia športové rybárske preteky na Mŕtvom ramene Neded Kopola, číslo revíru : 2-0860-1-1. Informácie na číslo telefónu : 0905727525