Športové rybárske preteky

Dňa 7. mája 2022 sa uskutočnia športové rybárske preteky na Mŕtvom ramene Neded Kopola, číslo revíru : 2-0860-1-1. Informácie na číslo telefónu : 0905727525