Oznam: otvorenie rybárskych revírov

Všetky rybárske revíry SRZ MsO Šaľa a to : Hlavný kanál Csóványos, číslo revíru 2-0680-1-1 Mŕtve rameno Neded Kopola, číslo revíru 2-0860-1-1 Mŕtve rameno Vizállás, číslo revíru 2-2500-1-1 Mŕtve rameno Amerika III., číslo revíru 2-2400-1-1 Hlinisko Tehelňa Žihárec I. II., číslo revíru 2-2560-1-1 Štrkovisko Kráľová nad Váhom, číslo revíru 2-3550-1-1 Mŕtve rameno Šúgo Selice, číslo revíru 2-2470-1-1 sa otvárajú... Čítať viac

Poukázanie 2% dane z príjmov FO za rok 2022

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári,

V prípade Vášho záujmu podporiť Slovenský rybársky zväz prostredníctvom poukázania 2% dane z príjmov FO za rok 2022, v prílohe sa nachádza aktuálne tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.

Použitie podielov zaplatených daní je určené Smernicou č. 3116/621/14-OO o použití podielov zaplatených daní, ktoré sa môžu použiť na  ochranu a tvorbu životného prostredia a podporu a rozvoju športu

 

Prílohy:

Poukázanie 2% dane z príjmov FO za rok 2022 (.pdf)

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (.pdf)