Oznam: Povolenky

Výbor SRZ MsO Šaľa oznamuje, že z technických dôvodov dňa 14.08.2019 t. j. v stredu nebude stránkový deň.

Nelegálne objekty v inundačnom území a vo vodnom toku rieky Váh

tl_files/srzsala.sk/oznamy/nelegalne-objekty-str-1.jpg

 

tl_files/srzsala.sk/oznamy/nelegalne-objekty-str-2.jpg