Nelegálne objekty v inundačnom území a vo vodnom toku rieky Váh

tl_files/srzsala.sk/oznamy/nelegalne-objekty-str-1.jpg

 

tl_files/srzsala.sk/oznamy/nelegalne-objekty-str-2.jpg