Oznam: ŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB ! NA RYBNÍKU SRZ MsO ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM

Aplikovaný rupín špeciál. ! VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB ! NA RYBNÍKU SRZ MsO ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM, číslo revíru :2-3550-1-1 OD 06.04.2019 DO 03.05.2019. LOV  POVOLENÝ: OD 04:00 - 04.05.2019

Nelegálne objekty v inundačnom území a vo vodnom toku rieky Váh

tl_files/srzsala.sk/oznamy/nelegalne-objekty-str-1.jpg

 

tl_files/srzsala.sk/oznamy/nelegalne-objekty-str-2.jpg