Oznam: Vzdialenosť stanovená medzi loviacimi

Vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Čítať viac...

Mesačník Slovenského rybárskeho zväzu 08/2019

Dovoľte, aby sme Vás upozornili na nové číslo Mesačníka Slovenského rybárskeho zväzu.


Nájdete v ňom viaceré zaujímavé témy:

  • Príhovor Ing. Róberta Kadnára
  • Ondava odoláva letu

 

Jarný úhyn rýb - pokračovanie z minulého čísla

  • Nedostupná VN Orava
  • Pre ryby rizikové leto
  • Význam povodňovej prehliadky na toku Rajčianka
  • Odlov šťúk z VVN Bešeňová
  • Rok lipňa
  • Predstavenie MsO SRZ Martin

 

Celé číslo najnovšieho čísla Mesačníka SRZ si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze:
https://issuu.com/srzrada/docs/srz_mesacnik_08_2019_1strana