Oznam: Vzdialenosť stanovená medzi loviacimi

Vážení športoví rybári, pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Čítať viac...

Konanie VČS v roku 2018

  Dátum Čas Miesto konania
OO Šaľa 08.04.2018 8:30 hod. Kultúrneho domu Šaľa
OO Neded 11.02.2018 9:00 hod. Kultúrny dom Neded
OO Žihárec 18.02.2018 15:00 hod. Kultúrny stred. Žihárec
OO Kráľová NV 18.02.2018 9:00 hod. Kultúrny dom Kráľová NV
OO Trnovec NV 17.02.2018 14:00 hod. Kultúrny dom Trnovec NV
OO Selice 04.03.2018 8.30 hod. Budova RD Selice