Oznam: Povolenky

Výbor SRZ MsO Šaľa oznamuje, že z technických dôvodov dňa 14.08.2019 t. j. v stredu nebude stránkový deň.

Konanie VČS v roku 2018

  Dátum Čas Miesto konania
OO Šaľa 08.04.2018 8:30 hod. Kultúrneho domu Šaľa
OO Neded 11.02.2018 9:00 hod. Kultúrny dom Neded
OO Žihárec 18.02.2018 15:00 hod. Kultúrny stred. Žihárec
OO Kráľová NV 18.02.2018 9:00 hod. Kultúrny dom Kráľová NV
OO Trnovec NV 17.02.2018 14:00 hod. Kultúrny dom Trnovec NV
OO Selice 04.03.2018 8.30 hod. Budova RD Selice