Oznam: ŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB ! NA RYBNÍKU SRZ MsO ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM

Aplikovaný rupín špeciál. ! VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB ! NA RYBNÍKU SRZ MsO ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM, číslo revíru :2-3550-1-1 OD 06.04.2019 DO 03.05.2019. LOV  POVOLENÝ: OD 04:00 - 04.05.2019

Konanie VČS v roku 2018

  Dátum Čas Miesto konania
OO Šaľa 08.04.2018 8:30 hod. Kultúrneho domu Šaľa
OO Neded 11.02.2018 9:00 hod. Kultúrny dom Neded
OO Žihárec 18.02.2018 15:00 hod. Kultúrny stred. Žihárec
OO Kráľová NV 18.02.2018 9:00 hod. Kultúrny dom Kráľová NV
OO Trnovec NV 17.02.2018 14:00 hod. Kultúrny dom Trnovec NV
OO Selice 04.03.2018 8.30 hod. Budova RD Selice