Oznam: ŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB ! NA RYBNÍKU SRZ MsO ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM

Aplikovaný rupín špeciál. ! VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB ! NA RYBNÍKU SRZ MsO ŠTRKOVISKO KRÁĽOVÁ NAD VÁHOM, číslo revíru :2-3550-1-1 OD 06.04.2019 DO 03.05.2019. LOV  POVOLENÝ: OD 04:00 - 04.05.2019

Výsledky volieb

Na Mestskej konferencii SRZ MsO Šaĺa, dňa 8. apríla 2018 bolo delegátmi schválené, že Výbor SRZ MsO Šaľa v novom volebnom období rokov 2018-2021 bude pracovať v počte 19 ( devätnásť) členov a 3 (troj) členná Kontrolná komisia. Viac...