CHRÁNENÁ RYBIA OBLASŤ - Celoročný zákaz lovu rýb v CHRO


Na základe schválenia MŽP SR a ichtyológa pre západoslovenskú oblasť,

bola zriadená dňom 01.01.2015 Chránená rybia oblasť

na revíri č. 2 – 4370 – 1 – 1, Váh č.II. v lokalite zimoviska rýb na Váhu

pod VD Kráľová, s nasledovnou špecifikáciou v celozväzovom

a miestnom rybolovnom poriadku:


č. rev., rozloha, názov revíru

2-4370-1-1, 300 ha, Rieka Váh č.2


Zátoka pod VD Kráľová – Chránená rybia oblasť / CHRO/

- Celoročný zákaz lovu rýb v CHRO - časť revíru ohraničená

telesom hrádze VN Králová po pomyslenú spojnicu medzi koncom

umelého polo ostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty

na ľavom brehu Váhu. Hraničné body sú označené pevne osadenými

stĺpmi bielej farby na polostrove a brehu a pomocnými bójami priamo

v toku ( bóje v zimnom období nemusia byť osadené).

Oznam: Západoslovenská liga mládeže v LRU plávaná 2.kolo

Propozície a plagát na druhé kolo ZSLM, ktoré sa bude konať 5.5.2024 na VN Buková.Oznamujeme členom, že majú možnosť sa zúčastniť týchto pretekov.
Čítať viac...

Výbor MsO

Výbor MsO

Zoznam výboru SRZ OO, MsO Šaľa ako aj KK a DK komisie pre volebné obdobie 2010 - 2014.

Povolenky

Povolenky

Predaj povoleniek v aktuálnom roku, poplatky a ceny povoleniek v aktuálnom roku.

Fotogaléria

Fotogaléria

Fotografie z brigád, výlovu rýb zarybnenia, revírov SRZ MsO Šaľa ďalšie iné.

Brigády

Brigáda

Dátum, miesto konania, zraz brigádnikov a zoznam odpracovaných brigád.

Naše revíry

Naše revíry

Podrobné informácie a fotografie revírov SRZ MsO Šaľa.

Zákony

Zákony

Zákon o rybársvte, zákon o pytliactve, vyhláška o rybárstve, rybárska strážstanovy zväzu.